آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 412,615
موضوع‌ها: 17,196
اعضا: 127,501
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 102.42
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 4.27
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 31.65
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3.24
تعداد موضوعات هر عضو: 0.13
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 22.99
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: 1367Luna
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6.32%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اتاق گفتگوی مادران خانوم گل (با 152,652 ارسال , 59 موضوع)
برترین معرف‌ها: Galaxy (11 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اتاق گفتگو خانم گل هایی که میخوان مامان بشن 3 (12,479 پاسخ)
اتاق گفتگوی خانم گل هایی که میخوان مامان بشن2 (11,428 پاسخ)
اتاق گفتگوی خانم گلایی که میخوان مامان شن*2 (8,715 پاسخ)
اتاق گفتگوی مامانایی که می خوان باردار(مامان) بشن (8,655 پاسخ)
اتاق گفتگوی خانوم گل هایی که تصمیم دارن مامان بشن (8,375 پاسخ)
اتاق گفتگوی مامانایی که می خوان باردار(مامان) بشن9 (8,246 پاسخ)
عکس خونه های خودمون (1,915,638 بازدید)
ابتکارات تزئینی و هنری خانوم گلی ها در دکوراسیون منزل (1,061,908 بازدید)
آموزش انواع بافت(دومیل) (740,567 بازدید)
میز مهمانی خودمون (734,883 بازدید)
عکس چیزایی که تا حالا واسه جهیزیمون خریدیم (734,686 بازدید)
لباسهایی که خودمون دوختیم (710,293 بازدید)